Pyynikin Kotipalvelu - siivouspalvelu Tampere

Pyynikin Kotipalvelun tiimi

Siivouspalvelut ammattitaidolla toteuttaa:

Toiminta-ajatuksemme

Pyynikin Kotipalvelun kantavana toiminta-ajatuksena on olla luotettava, turvallinen ja uudistuva siivouspalvelujen tuottaja, jonka tarjoama työ perustuu hyvään palveluun ja korkeatasoiseen osaamiseen. Otamme kestävän kehityksen osa-alueet huomioon kaikessa toiminnassamme. 

Perustamme toimintamme näille periaatteille:

  • ammattiylpeys
  • osaaminen
  • asiakaslähtöisyys
  • kestävä kehitys
  • hyvinvointi ja liikunnallisuuden tukeminen

Palvelulupauksemme

Meillä asiakas saa korkeatasoista ja turvallista palvelua oikeaan aikaan. Asiakas ja hänen läheisensä saavat palvelusta hyvän kokemuksen, joka syntyy työn lisäksi hyvästä ja aidosta ihmisen kohtaamisesta.

Laadukas työ perustuu luottamukseen ja asiakkaan kuunteluun. Asiakas on mukana suunnittelemassa ja arvioimassa palvelua, jotta jokainen kohde saa tarvitsemaansa yksilöllistä palvelua. Siivouspalvelumme perustuu yhdenmukaisiin työmenetelmiin, mutta asiakas huomioidaan yksilönä.

Palvelu perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen:

  • Pyynikin Kotipalvelu kerää jatkuvaa palautetta työstään oma-aloitteisesti
  • asiakas voi käyttää useita yhteydenottotapoja ja
  • asiakkaiden kokemuksia palveluista hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Työn laadussa ja palvelussa halutaan olla parhaita. Työn ohessa kohdataan asiakas aitona ihmisenä, keskustelua unohtamatta.